Wyniki wyszukiwania dla:

Oratorium św. Jana Bosko

Celem Oratorium jest prowadzenie działalności wychowawczej, opiekuńczej i edukacyjnej w środowisku dzieci i młodzieży zwłaszcza w obszarach kultury, oświaty, edukacji, wypoczynku, sportu i rekreacji oraz wspieranie inicjatyw związanych z życiem religijnym i rozwojem duchowym dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.Oratorium realizuje te cele między innymi poprzez:

– organizowanie wspólnoty wychowawczej, złożonej z wychowawców i wychowanków oraz ich rodziców,

– wychowanie do wartości rodzinnych, patriotycznych, religijnych i kulturalnych,

– prowadzenie działalności sportowej, organizowanie wycieczek i innych form spędzania wolnego czasu,

– organizowanie różnorodnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonii, obozów i kolonii letnich, zimowisk),

– wspieranie rozwoju religijnego i duchowego poprzez organizowanie spotkań formacyjnych.

Przez ostatnie dwa lata ta działalność była bardzo ograniczona, żeby nie powiedzieć wręcz nie możliwa. Dlatego teraz staramy się odbudować to wszystko co będzie służyło w pracy wychowawczej i formacyjne młodego pokolenia zgodnie z systemem wychowawczym św. Jana Bosko.

https://www.facebook.com/OratoriumJanaBoskoOstroda

Podziel się tym wpisem: