Wyniki wyszukiwania dla:

Klub Seniora

Dnia 8 stycznia 2009 roku zebrała się grupa w celu powołania Klubu Seniora. Grupa inicjatywna ustaliła potrzebę włączenia ludzi starszych o dużym doświadczeniu życiowym i zagospodarowania czasu wolnego do pracy społecznej na rzecz Parafii.

Klub Seniora służy pomocą w organizowaniu imprez parafialnych. Pomocą ludziom starszym poprzez np. „szlachetną paczkę”. Zajmujemy się przygotowywaniem i rozprowadzaniem sianka na stół wigilijny oraz palm wielkanocnych. Wszystkie zebrane ofiary przekazujemy na potrzeby naszego kościoła. Seniorzy należą również do Rady Parafialnej.

Spotkania Klubu Seniora odbywają się we wtorki od godz. 16.00 do 18.00. Oczywiście przez ostatnie dwa lata, ze względu na pandemię, spotkań w naszym Klubie nie było. Teraz powoli wracamy do normy.

Na spotkaniach klubowych modlimy się, oglądamy filmy religijne, śpiewamy pieśni. Czasem odwiedza nas młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Petőfi w Ostródzie z jasełkami i różnymi programami. Zapraszamy też ciekawe osoby z różnych stowarzyszeń z prelekcją. Na spotkania klubowe przychodzą też nasi kapłani ponieważ ludzie starsi bardzo chcą się spotykać z osobami duchownymi.


Podziel się tym wpisem: